A Blast from the Future…

Friday, 13 January 2017 by

While considering the naivety with which our NPA decides who and when to prosecute, watching a romantic comedy made more sense, so I scrolled through the repeat-heavy DSTV bouquet. (beside the point but none the less something that could be added to the #fall agenda). In my pursuit of an escape from the harsh realities of

  Vooruitskattings  vir 2017 is afhanklik van faktore wat persoonlike welvaart se waarde gaan vermeerder of verminder. As welvaart bestuurders is Bovest sensitief oor hoe kliënte se welvaart  bestuur moet word ten einde maksimum welvaart groei te vestig volgens kliënte se risiko profiel en verwagtinge. Daar kan verwag word dat die volgende tendense ‘n rol

TOP