Executive Summary: June 2017

Friday, 07 July 2017 by

June proved to be yet another difficult month for most South Africans.  Although the Springboks provided some euphoria over the weekends, we were soon to be brought back to reality when the Sunday newspaper arrived.       Political instability and very low consumer confidence assured that it was a tough month for investors, with

Welvaart bestuur en emosies

Thursday, 06 July 2017 by

Die mees natuurlike reaksie van die mens is om ingestel te wees op voorsiening vir die toekoms. Wanneer die omgewing verander waarin welvaart geskep word of wanneer onsekerhede toeneem wat moontlik ‘n negatiewe invloed kan uitoefen op welvaartskepping, dan is dit logies dat mense emosioneel raak.     Bovest het al in ‘n vorige uitgawe

TOP