Consistency and patience is key

Friday, 03 November 2017 by

Two of the most dangerous words in the investment world are ‘market timing’. Market timing occurs when investors try to predict the direction of the market with the intention of buying when share prices are low or selling when share prices are high.   While this may seem like a plausible approach, abandoning a sound,

MY WELVAARTPLAN EN DIE POLITIEK

Friday, 03 November 2017 by

Om suksesvol te wees in die skepping van jou persoonlike welvaart benodig jy ‘n welvaartplan wat jaarliks aangepas moet word by jou persoonlike omstandighede. Jou persoonlike welvaart adviseur by Bovest is behulpsaam met jou welvaartplan.       Word jou welvaartplan geraak deur politieke gebeure in Suid-Afrika soos die onlangse tussentydse begrotingsrede van die Minister

Is jou Boedelbeplanning in orde?

Thursday, 02 November 2017 by

Die boedelbeplanningsproses Die boedelbeplanningsproses het ten doel om al u boedelbeplannings instrumente in lyn te bring tot u voordeel gedurende u leeftyd en tot die voordeel van u uiteindelike begunstigdes.  Daar is werklik vier “boedels” waarmee gehandel moet word in die boedelbeplanningsproses naamlik die Persoonlike Bates, Trust Bates, Kontraktuele reëlings en Uittree Fonds Voordele.  

TOP