Investing in difficult times

Thursday, 05 April 2018 by

The process of investing The process of investing in the financial markets may seem daunting and complicated to most people. This process can be likened to the mechanics of a wind pump – a familiar sight and concept for most South Africans.   Financial markets move like the wind – unpredictable and changeable. They move

Beleggings deur moeilike tye

Thursday, 05 April 2018 by

Die beleggingsproses Die proses om in die finansiële markte te belê kan vir die meeste mense uitdagend en ingewikkeld lyk. Hierdie proses kan vergelyk word met die meganika van ‘n windpomp – ‘n bekende gesig en konsep vir die meeste Suid-Afrikaners.   Finansiële markte beweeg soos die wind – onvoorspelbaar en veranderlik. Hulle dryf jou

TOP