July = National savings month

Friday, 06 July 2018 by

When it comes saving, we as South Africans statistically lag behind our peers and we love spending.  In order to create awareness, the South African Savings Institute or SASI have declared July the national savings month.   We are in full support of this initiative and together with one of our Investment managers, Stanlib, we

The government has identified small and medium-sized entities (SMEs) as a major contributor to future economic growth. One factor that hampers the growth of SMEs is a lack of access to equity funding.     In order to alleviate this problem the government has added Section 12J to the South African Income Tax Act as

Vernuwende, positiewe denke

Friday, 06 July 2018 by

Die welvaartskepper beweeg in ‘n dinamiese sake omgewing wat voortdurend verander. Vernuwende denke verseker byvoorbeeld dat daar bygehou word by die voortdurende vordering op tegnologiese ontwikkeling om te verseker dat die besigheid nie agter raak by die opposisie nie.   ‘n Terugslag in die onderneming is dikwels die gevolg van die entrepreneur wat in ‘n

TOP