Behou ‘n langtermyn-siening tydens wisselvallige marktoestande Twee maande kan ‘n groot verskil maak: Op 31 Desember 2018 was die een-jaar opbrengssyfer vir genoteerde eiendom ‘n betreurenswaardige -25.26%. Op 28 Februarie 2019, staan die syfer egter op ’n aansienlik verbeterde -5.20%.   Hoe is dit moontlik dat twee maande so ’n groot verskil kan maak? Twee

Changes to our Investment portfolios

Sunday, 14 April 2019 by

With investments in general underperforming over the last few years, mostly because of the low performance of local shares, we did an in-depth analysis of our current portfolios to see where we can add value for our clients.   Although we took the pain in the last couple of years, we still see a lot

Bovest se Beleggingstrategie

Thursday, 11 April 2019 by

Die beleggingstrategie wat die beste beleggingsgroei resultate oor die medium tot lang termyn lewer word geformuleer deur die volgende:       • Onafhanklike beleggings navorsing wat die basis dien vir die formulering van ‘n beleggingstrategie. Die bate allokasie wat hieruit volg, bepaal hoe groot deel van die beleggingsportefeulje geplaas word in aandele, gelyste eiendom,

TOP