Wereldwye Beleggingsperspektief: Voordele wat dit inhou vir SA beleggers

Die verspreiding van die beleggers se risiko is fundamenteel in die samestelling van enige beleggingsportefeulje. Die plasing van ‘n deel van die belegging in buitelandse ekonomië verminder risiko deurdat beleggingskapitaal geografies versprei en in ander geldeenhede belê word.

 
Dit verhoog die potensiaal vir beter groei op die beleggingsportefeuljes en verskaf toegang tot industrië en maatskappye wat nie in die SA ekonomie beskikbaar is nie. Verskillende sektore in die ekonomie verskaf verskillende geleenthede vir beleggingsgroei. Deur jou blootstelling wêreldwyd te verbreed verhoog jou geleenthede om beleggingsgroei.

 
Indien jou beleggingsportefeulje slegs blootstelling het aan die Johannesburgse Effektebeurs(JSE) kry jy wel toegang tot maatskappye wat internasionaal sake doen maar verteenwoordig slegs 1%van die wêreld se gelyste aandele kapitalisasie. Bykomend van ‘n sektor perspektief, is 80% van die All Share Index (ALSI) op die JSE verteenwoordigend van aandele in die Basiese Materiale, Finansiële dienste, Verbruikersgoedere en die Verbruikers dienste sektore. Hierdie 4 sektore maak slegs 50% op van die FTSE World Index (WI).
Indien daar ondersoek ingestel word na die prestasie van die ALSI teenoor die WI die afgelope 30 jaar, bevestig Seema Dala van Orbis Client Service dat gedurende groei maande op die ALSI het die WI ook positief beweeg maar nie so veel soos eers genoemde nie. Gedurende negatiewe maande op die ALSI het die WI heelwat minder waarde verloor as eersgenoemde.

 
Diversifikasie van ‘n beleggingsportefeulje word verhoog deur bates by te voeg wat nie korreleer met bestaande bates nie. Hierdeur word die volitaliteit in ‘n portefeulje verlaag asook die onvoorspelbaarheid van groei prestasie. Ander buitelandse bates soos Global Bonds en Kontant het nie gekorroleer met die prestasie van die ALSI nie. Deur hierdie 2 bate klasse by te voeg verlaag jy dus die onvoorspelbaarheid van ‘n plaaslike bates gebasseerde beleggingsportefeulje.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *