Persoonlike Geluk en Geld

Wanneer die einde van die jaar nader kom en ons Desember-vakansie reëlings begin tref, kom die vraag onwillekeurig na vore of ons die doelwitte wat ons vir onsself aan die begin van die jaar gestel het, bereik het en of dit bygedra het tot ons persoonlike geluk. Elke leser het sy/haar unieke omstandighede wat ‘n rol sal speel in hierdie selfondersoek.

 

Die algemene faktore wat geluk raak (geloofslewe uitgesluit) kan sekerlik gevind word in die beoordeling van persoonlike gesondheid, familie bande, geld ens. As welvaartbestuurders wil Bovest graag aandag gee aan die rol wat geld speel in jou persoonlike geluk. Die ekonoom, Angus Deaton, wenner van vanjaar se Nobelprys vir ekonomie, het interessante bevindings oor persoonlike geluk in die Amerikaanse omstandighede gemaak.  Studies het bewys dat alhoewel arm mense op lae vlakke van geluk aanspraak maak, meer geld jou nie altyd gelukkiger maak nie.

Huishoudings wat sowat $75 000 per jaar verdien of ongeveer R1 miljoen in Suid-Afrikaanse geldeenheid, se geluk word min verbeter deur meer inkomste te verdien. Dan word tyd, eerder as geld, die beperkende faktor. Ondanks jou rykdom het jy slegs 24 uur in ‘n dag om geluk te vind.

Bovest wil, as welvaartbestuurders, behulpsaam wees om soortgelyke inligting met jou te deel  ten einde hulle persoonlike vlakke van geluk te verhoog. Ons ervaring is dat wanneer kliente se persoonlike welvaart holisties bestuur word daar gerustheid by die kliente bestaan om die toekoms doelgerig te benader.

Dit is immers die hoof funksie van ons maatskappy, nl om gelukkige en tevrede kliënte se welvaart te bestuur!

Riaan Botha

 

(Angus Deaton, Great Escape. 2013.)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *