WELVAART BEPLANNING IN 2016

Nuwejaarsvoorneme, of dit te doen het met die beplande verandering naamlik om weg te doen met die een of ander “slegte” gewoonte, of die aanleer van ‘n ”goeie” gewoonte, is gedurende Januarie hoog op ons agenda’s. Ervaring het egter geleer dat die sukses van hierdie voorneme gewoonlik beperk is. Miskien gaan ons in 2016 meer suksesvol wees!

Die een voorneme naamlik “om beter te beplan”, moet hoog op ons agenda wees. Goeie nuus is dat Bovest sal help met jou en jou familie se finansiële beplanning. Wenke in hierdie verband is:

• Stel jou persoonlike sowel as jou familie se doelwitte vas – dit kan 1 jaar doelwitte of langtermyn doelwitte wees soos byvoorbeeld die spaar van genoegsame fondse vir die kinders se opleiding of persoonlike finansiële aftree doelwitte.

• Het jou persoonlike risiko beleggingsprofiel onlangs verander?

• Stel ‘n beleggingstrategie vas wat jou in staat sal stel om aan jou persoonlike finansiële doelwitte te voldoen.

• Finaliseer jou persoonlike en familie welvaartplan vir 2016. Jou risikodekking soos lewens en ongeskiktheidsdekking sal hierin hersien word om vas te stel of dit voldoen aan jou heersende omstandighede. Jou besigheidsbelange sal in hierdie plan ingesluit word asook jou boedel berekening by afsterwe.

• Opdatering van jou Testament. Boedel beplanning is noodsaaklik om te verseker dat jou erfgename die bates ontvang soos jy en jou eggenote beplan het.

Ons sien uit om in 2016 saam met julle, ons kliente n pad te stap en om die beste geleenthede in wisselvalige markte uit te soek.

Groete
Riaan

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *