HOE RAAK ROMMEL-STATUS JOU PERSOONLIKE BELEGGINGS?

Die moontlike afgradering van Suid-Afrika se soewereine effekte (sovereign bonds) tot rommel-status deur internasionale graderings agentskappe, is ‘n onderwerp wat gereeld tydens persoonlike gesprekke bespreek word en bewys die publiek se besorgdheid hieroor.

 
Wanneer die internasionale graderings agentskappe die gradering doen, word daar gekyk na die Suid Afrikaanse ekonomie se bestuur deur die regering en die formulering van beleid om Bruto Binnelandse Produk(BBP) te verhoog of om dit op aanvaarbare vlakke te hou. Hierdeur word klem geplaas op die diversiteit van die ekonomie en die rol wat verskillende spelers speel om ekonomiese groei te vestig.
Aangesien die groei in die SA ekonomie reeds laer is as wat aanvanklik voorspel is, is die moontlikheid van ‘n afgradering ‘n wesentlike moontlikheid. Trouens, verskillende lande wat kommoditeite uitvoer se ekonomiese groei word ook negatief geraak deur die lae internasionale pryse van kommoditeite.

 
Die Regering se beleid om ekonomiese groei te verhoog, sal slegs suksesvol wees indien ‘n ekonomiese klimaat geskep word wat groei stimuleer. Ongelukkig gebeur dit tans nie en poog die nuwe Minister van Finansies, Minister Pravin Gordhan, dat dit so ‘n klimaat wel geskep word. Indien ons as ‘n land wel afgegradeer word, sal buitelandse staatskuld wat in buitelandse geldeenhede aangegaan is (ongeveer 10% van die totale staatskuld) duurder wees om te diens en gevolglik negatief inwerk op die nasionale balansstaat. Voorts sal die koste om krediet aan te gaan verhoog en sal moontlike toekomstige ekonomiese groei hierdeur nadelig geraak word.

 
Die verswakkende fiskale posisie kan verdere verswakking van die waarde van die SA geldeenheid teenoor ons belangrikste handel vennote meebring. Sektore wat na verwagting negatief hierdeur geraak sal word, is die finansiële sektor asook gedeeltes van die ekonomie wat afhanklik is van direkte invoere.

Die drie gradering agentskappe wat saam moet besluit dat SA na “Junk” status moet gaan:

rating agencies
Die Bovest beleggingsfondse is aangepas om bogemelde beleggings omgewing in ag te neem. U word uitgenooi, indien u ‘n behoefte het, om hierdie verwikkeling met ‘n Bovest finansiële adviseur te bespreek.

 

Riaan Botha

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *