Versekering – het ek dit REGTIG nodig?

Die versekerings bedryf vertel ons gedurig dat ons versekering nodig het, maar ons bly maar skepties. Versekering stel ons, of ons geliefdes, in staat om na onsself om te sien in tye wat ons nie kan werk nie, of dalk selfs te sterwe kom. Gevreesde siekte dekking help ons om die kostes wat gepaardgaan met so ‘n diagnose, die hoof te bied.

 

Die “Association of Savings and Investments SA” (ASISA) het aangedui dat die lewensversekerings maatskappye in 2015 altesaam R12.3 biljoen in doods eise (op polisse waar die persoon wel medies onderskryf is) uitbetaal het. Dit verteenwoordig 99% van die eise wat ingedien is. Daar is hoofsaaklik drie redes waarom lewensdekking nie sal uitbetaal nie, naamlik:
1. Die aansoeker het nie aansoekvorm volledig ingevul nie deur ʼn bestaande siektetoestand, gevaarlike beroep of gevaarlike stokperdjie te verswyg. Die aansoeker doen dit omrede hy/sy wil spaar op sy lewensversekerings premie. Indien die persoon se afsterwe egter verband hou hiermee, sal die versekerings maatskappy die doods eis verwerp.
2. Die ander moontlike rede is omdat die eis verband hou met ‘n toestand wat spesifiek uitgesluit was op die polis. Iemand wat byvoorbeeld ‘n diabeet is en vir daardie toestand uitgesluit is, het nog steeds dekking indien hy/sy in ʼn ongeluk te sterwe kom, of aan enige ander toestand wat nie met diabetes verband hou nie.
3. Die derde rede waarom ʼn eis nie sal uitbetaal nie, is omdat selfmoord uitsluit word vir die eerste twee jaar wat die lewenspolis in werking is.
Alhoewel lewensdekking en die uitbetaling daarvan redelik eenvoudig is, is die betaling van eise vir gevreesde siektes en ongeskiktheid meer kompleks. Jy moet byvoorbeeld kan bewys jy kan nie werk nie of dat jou mediese toestand aan die mediese kriteria voldoen. Old Mutual het verlede week hul statistieke bekend gemaak, wat dui op die volgende:
• 99% van doods eise is uitbetaal
• 93% van inkomste beskermings eise is uitbetaal
• 84% van gevreesde siekte eise is uitbetaal
• 78% van een-bedrag ongeskiktheids eise is uitbetaal
Nie-onderskryfde polisse verwys na die proses waar polisse uitgeneem word waar die aansoeker slegs ʼn paar medies vrae beantwoord, maar nie nodig het om dokter toe te gaan of enige bloedtoetse te laat doen nie. Dit is belangrik om te onthou dan wanneer dit op eise stadium kom, die versekeraar gaan seker maak dat die aansoeker wel alles geopenbaar het ten tye van die aansoek. Geen statistieke vir hierdie tipe versekering is beskikbaar nie, maar dit is uit die aard van die saak baie belangrik om die voorwaardes van sulke polisse deeglik te verstaan.

 

Liberty statistieke wys weer dat uitbetaling vir gevreesde siekte besig om toe te neem onder jong mense, maar ook dat meer mense deesdae kanker oorleef. Kanker is die hoofrede vir eise vir “jong ouers” (22.5%), “gevestigde broodwinners” (26.9%) en “empty nesters” (25.6%), en die tweede grootste rede vir eise by “young achievers” (12.3%).
Maar natuurlik oorleef baie mense deesdae kanker. Jy mag dalk voel dat jou mediese fonds genoeg is om jou finansieel deur hierdie proses te dra. Alhoewel jou mediese fonds van onskatbare waarde gaan wees, kan die koste van die kanker behandeling die limiete wat jou mediese fonds stel, oortref. Jy mag selfs tyd nodig hê om te herstel en dus sal jou tydelike inkomste beskermer vir jou kan help met ‘n inkomste terwyl jy nie kan werk nie.
Versekering mag dalk voel soos ‘n “grudge payment” maar dit kan so ‘n groot verskil maak aan die kwaliteit van jou en jou geliefdes se lewens wanneer hierdie onvoorsiene dinge oor mens se pad kom. Maak dus seker dat jy hierdie gesprek met jou finansiële adviseur het. Sodoende kan jy gerus wees dat jy voorbereid is op sommige van die uitdagings wat die lewe aan jou mag stel .

 

 

Gherda Strydom, CFP®

Bron:
Pretoria News Weekend – Saturday 21 May 2016
By Laura du Preez:
“Assurance Claims Figures reveal scary cancer trends”
“Statistics prove our need for cover, but the grudge payment remains”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *