Die invloed van politieke besluite op welvaart

Die vraag word dikwels gevra of my persoonlike welvaart geraak word deur politieke besluite – hetsy plaaslik of internasionaal?

Om hierdie vraag te beantwoord kan die nuutste gebeure in Brittanje ontleed word na die Brexit stemming om die Europese Unie(EU) te verlaat. Die gevolge van hierdie stemming raak nie net die politieke stelsel nie maar ook die ekonomie.  Tydens die stemming was dit opvallend dat die ouer geslag meer ten gunste was dat Brittanje die EU moet verlaat. Die uitslag van die stemming in Brittanje was soos volg:

Die sterk negatiewe reaksie van die finansiële markte in Brittanje sowel as internasionaal nadat die uitslag bekend geword het, is hoofsaaklik te wyte aan die meerderheid verwagting voor die stemdag op 23 Junie dat die uitslag van die stemming teen die onttrekking van Brittanje uit die EU sou wees.

Politieke besluite in Suid-Afrika die afgelope paar maande het plaaslike finansiële markte ook negatief geraak. Hierdie markte het getoon dat hulle sensitief is teenoor negatiewe sentiment by beleggers. Swak en ondeurdagte besluite verhoog die risiko om in SA te belê en daarom die sg Capital flight uit SA. Dit is veral die sterkte van die SA geldeenheid teenoor die geldeenheid van ons vernaamste handelsvennote wat nadelig hierdeur geraak word.

Bogemelde scenario’s bevestig dat politieke besluite wel persoonlike welvaart, veral op die kort termyn, beïnvloed.

Riaan Botha

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *