‘n Leeftyd van Finansiële Beplanning

Finansiële beplanning is belangrik. Elke stadium waardeur jy gaan in jou leeftyd, verg sy eie vorm van beplanning. Daarsonder kan jy dalk te laat besef dat jy nie die nodige voorsiening gemaak het nie. In hierdie proses, is dit belangrik dat die verskillende elemente van finansiële sukses in die oog gehou word. Hierdie elemente sluit in die bou, maar ook die beskerming, van welvaart.

 

Die bou van welvaart

Welvaart word meestal gebou oor ʼn leeftyd. Met betrekking tot aftrede, word hierdie welvaart aangewend om vir jou ‘n inkomste te lewer in jou sogenaamde ‘goue jare’. So ‘n inkomste kan jou inkomste aanvul (indien jy steeds sou werk) of dalk vervang, wanneer jy nie meer kan/wil werk na aftrede nie.
Maar die bou van welvaart sluit ook ander vorms van spaar in, byvoorbeeld:
• Die opbou van ‘n noodfonds vir wanneer onvoorsiene uitgawes aangegaan moet word
• Die voorsiening van kinders se toekomstige studie kostes
• Om vir daardie “bucket list” droom vakansie/ “huisie by die see” te spaar
• Of dalk is finansiële vryheid jou doelwit en daarom fokus jy op die bou van bates wat vir jou ‘n inkomste sal genereer.

 

Die beskerming van welvaart

Jou grootste bate bly steeds jou vermoë om ʼn inkomste te kan verdien. Versekering help jou om jou welvaart te beskerm teen die aanslae van die lewe soos siekte, ongeskiktheid en/of dood. Verlies aan inkomste kan ʼn radikale uitwerking hê op jou beplanning en versekering teen hierdie gebeurlikhede moet dus sterk oorweeg word.
Bo alles, vereis finansiële beplanning natuurlik ʼn effektiewe begroting. Sonder ‘n plan, mag jy hierdie belangrike aspekte dalk te laat aanspreek. Probeer om ʼn balans te handhaaf tussen spaar, versekering en die afbetaling van skuld. Soos met alles in die lewe is balans die sleutelwoord, Deur te veel te fokus op die toekoms, verbeur jy die vreugde van NOU en deur te veel te fokus op vandag, verbeur jy ‘n vreugdevolle TOEKOMS.
Praat met jou Bovest finansiële adviseur om jou te help om hierdie doelwitte aan te spreek. Dit maak ‘n groot verskil wanneer jy ‘n vennoot het wat saam met jou die pad van finansiële sukses kan stap.

 

Gherda Strydom, CFP®
Gesertifiseerde Finansiële Beplanner by Bovest

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *