POLITIEKE INVLOED OP WELVAART

Agtergrond
Welvaart skepping vind plaas in ʼn omgewing wat deur politieke aktiwiteite geraak word. Die vraag word gevra hoe word welvaart geraak deur die dinamika van politiek? Watter politieke aktiwiteite bevoordeel welvaart skepping en watter vernietig welvaart?

 

Die internasionale invloed op welvaartskepping in SA
Internasionale belangstelling in die Johannesburgse Stock Exchange (JSE) het sedert 1994 toegeneem en gevolglik het internasionale beleggers meer aandele in die JSE aangekoop. Die huidige situasie is dat net meer as 50% van die plaaslike aandele deur buitelandse beleggers besit word. Hierdie deelname van buitelandse beleggers op die JSE het tot gevolg dat welvaartskepping in SA beïnvloed word deur die sentimente van buitelandse beleggers.

 

Plaaslike politieke aktiwiteite en beleggers sentiment
Beleggings onsekerhede strem beleggers se aptyt om risiko op te neem om beleggingsgroei te realiseer. Ekonomiese tendense bepaal die risiko aptyt by die beleggers terwyl die politieke klimaat ʼn invloed het op die belegger se reaksie op risiko. Ongunstige beleggings sentiment het tot gevolg dat beleggers hul kapitaal skuif na meer beleggingsvriendelike finansiële markte. Hierdie beweging van beleggingskapitaal word ten beste gesien in die verandering van die waarde van die Suid Afrikaanse Rand teenoor by voorbeeld die Amerikaanse Dollar. Politieke onsekerheid word weerspieël in die verswakking van die Suid-Afrikaanse geldeenheid.

Die Bovest beleggingsfondse se bestuurskomitee neem kennis van die rol wat politiek speel in welvaart beskerming deur die samestelling van die betrokke fonds van fondse te bestuur volgens heersende beleggings sentimente.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *