Art 7C van Wysigingswetsontwerp op die Belasting Wet

Art 7C van Wysigingswetsontwerp op die Belasting Wet is al ‘n tydjie met ons, en het nou ‘n nuwe wending aangeneem soos ons vroeër voorspel het.

Die nuwe Artikel 7C, wat beplan word om op 1 Maart 2017 by die inkomstebelastingwet ingesluit te word, teiken die Leningsrekenings wat gemaak is aan Trusts. Die Artikel sal van toepassing wees op enige bedrag wat as lening aan ‘n Trust gemaak is, voor, op of  na 1 Maart 2017. Die artikel bring mee dat wanneer  ‘n lening deur ʼn natuurlike persoon of verbonde maatskappy aan  ʼn trust toegestaan word en daar nie rente op die lening betaal word nie of die rente op die lening is laer as die amptelike rentekoers, wat  tans 8% beloop, sal die verskil in rente in die hande van die uitlener as  ʼn skenking belas word.  Die R100,000 jaarlikse Skenkingsbelasting vrystelling kan egter vir die geagte skenking gebruik word.

 

Art 7C (5) maak egter voorsiening vir ‘n aantal vrystellings van die toepassing op die geagte skenking wat onder andere die volgende insluit:

  • Openbare weldaadsorganisasies
  • Spesiale trusts wat opgestel is om na persone met gestremdheid om te sien
  • n Lening aan ʼn trust, waar die lening aangewend is om ‘n residensiële eiendom aan te koop as n primêre woning vir die persoon wat die lening verskaf het.

 

Belastingbetalers met bestaande lae rente of rentevrye lenings aan trusts moet versigtig kyk na die implikasies van die nuwe wetgewing op hul belasting sake. Oorweging moet ook gegee word aan die implikasies om ‘n Trust te stig en te finansier in die toekoms.

 

VOORBEELD:

Die oprigter van ‘n trust leen R5 miljoen rentevry aan sy familietrust om aandele te koop. Die skenkingsbelasting op die lening sal soos volg bereken word:

 

Geagte skenking                                                         R400,000 (R5m x 8%)

 

Min:  Jaarlikse  skenkingsvrystelling                          R100,000

 

Belasbare skenking                                                    R300,000

 

Skenkingsbelasting @ 20%                                       R60,000

 

Die volgende besluite moet dus geneem word op Trusts met bestaande lenings:

  • Los die lening af,
  • Hef rente op die lening, of
  • Betaal skenkingsbelasting.

Elke Trust is anders en moet ook so beoordeel word.

 

Die grootste voordeel van ‘n Trust bly die beskerming van bates vir jou nageslag, vir familielede wat onbevoeg is om bates verantwoordelik te bestuur en teen krediteure. Deur ‘n Trust bly die bates voortbestaan, selfs na die dood van die oprigter.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *