Welvaart bestuur en emosies

Die mees natuurlike reaksie van die mens is om ingestel te wees op voorsiening vir die toekoms. Wanneer die omgewing verander waarin welvaart geskep word of wanneer onsekerhede toeneem wat moontlik ‘n negatiewe invloed kan uitoefen op welvaartskepping, dan is dit logies dat mense emosioneel raak.

 

 

Bovest het al in ‘n vorige uitgawe van ons nuusbrief genoem dat ons hierdie jaar met die verkiesing van nuwe leiers van die ANC politieke opportunisme te wagte kan wees. Die verkiesing vind eers plaas in Desember 2017 maar die posisionering van die moontlike leiers is in volle swang.

Die ekonomiese en beleggings omgewing waarbinne beleggings presteer, is ook dinamies. Wie kon 1 jaar gelede voorspel dat die Suid Afrikaanse Rand met 26% teenoor die Britse Pond sou versterk! Dit bevestig dat voorspellers van die waarde van geldeenhede oor die kort termyn waarskynlik meer keer verkeerd as reg sal wees. Oor die lang termyn kan verwag word dat die verskil in inflasie syfers die waarde van die betrokke geld eenhede dienooreenkomstig sal bepaal.

Daar is nie werklik rigting op die Johannesburgse Effekte Beurs (JEB) se indeks van alle aandele nie en beweeg in ‘n nou band tussen 49 000 en 54 000. Internasionaal bied die verskillende aandele beurse verskillende waarde aan die voornemende beleggers. Die is veral Europese Beurse en Beurse in opkomende ekonomieë wat tans die beste waarde bied.

Die vraag kan tereg gevra word: “Wat is hierdie keer anders as in die verlede?”

Elke welvaart skepper kan slegs antwoord as sy/haar persoonlike situasie beoordeel word. Die is belangrik om die volgende te onthou:

  • Hou by die lang termyn plan om welvaart te skep en te bewaar.
  • Bestuur jou emosies deur gereeld met jou welvaart bestuurder/finansiële adviseur te konsulteer.
  • Vermy ondeurdagte emosionele besluite – gewoonlik word welvaart hierdeur vernietig.

Groete

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *