Is jou Boedelbeplanning in orde?

Die boedelbeplanningsproses

Die boedelbeplanningsproses het ten doel om al u boedelbeplannings instrumente in lyn te bring tot u voordeel gedurende u leeftyd en tot die voordeel van u uiteindelike begunstigdes.  Daar is werklik vier “boedels” waarmee gehandel moet word in die boedelbeplanningsproses naamlik die Persoonlike Bates, Trust Bates, Kontraktuele reëlings en Uittree Fonds Voordele.

 

 

 

Boedelbeplanning moet egter nie net die vier “boedels” oorweeg nie, maar moet voldoende buigsaam wees om aan jou veranderde omstandighede en behoeftes te voorsien, en om jou doelwitte van welvaart skepping, welvaart bewaring en die oordrag van die welvaart in berekening te bring.

 

Om jou boedelbeplanning so effektief as moontlik te doen moet die volgende oorweeg word:

 

Het u ‘n strategiese boedelplan in plek?
Het u ‘n plan wat die vier “boedels” en u persoonlike vereistes in ag neem? Voldoen die plan aan u langtermyn-wense wat jy vir jou boedel het? Is die plan so buigsaam dat jy die struktuur kan verander as jou omstandighede verander?

 

Word u besigheidsrisiko’s voldoende aangespreek?
Entrepreneurs het baie risiko’s om mee tred te hou. Die risiko’s sluit in dinge soos opvolgbeplanning, vervanging van sleutelpersoneel en koste in geval van ongeskiktheid om slegs ‘n paar te noem. Navorsing toon dat 75% van koop-en-verkoop-ooreenkomste nie tot voordeel van die kliënt werk nie.

‘n Verkeerde struktuur of dekking kan dit lei tot onnodige koste en vertragings vir die oorlewende sakevennote en familielede wanneer jou boedel beredder word.

 

Het u ‘n opgedateerde testament wat onderteken is?
‘n Opgedateerde, volledige en ondertekende testament wat jou wense in detail uitdruk, is die mees kritiese aspek van u boedelplan en sonder die testament kan u hele plan in duie stort. Jou testament kan slegs jou persoonlike bates beskryf. As jy in gemeenskap van goedere getroud is moet jou testament slegs jou helfte van ‘n gemeenskaplike boedel hanteer. Indien jy ‘n familie trust het met trust bates kan jy dit nie in jou testament bemaak nie aangesien die bates aan die trust behoort. Met buitelandse bates kan jy bykomend tot ‘n Suid-Afrikaanse testament ook ‘n buitelandse testament opstel of jy kan een testament opstel wat beide jou plaaslike en buitelandse bates sal hanteer.

 

Is u familie trust in gevaar?

Dikwels in ‘n familie trust situasie word die vereistes wat aan trustees opgelê word, geïgnoreer. Die beheer, eienaarskap en voordele word vermeng, wat die risiko inhou dat die trust bates eintlik in die “Stigter / Kliënt” gevestig is, waardeur weggedoen word met die meeste van die voordele van die trust as ‘n instrument in u boedelplan.

 

Gebruik jy jou familie trust effektief?

‘n Familie Trust, as dit effektief gebruik word, is ‘n boedelbeplanning- en belastingbeplanning instrument wat jou familie kan beskerm wanneer hulle dit die nodigste het. Om ‘n familie trust doeltreffend te gebruik, kan baie voordele inhou bo en behalwe die boedelbelasting wat bespaar word.

 

Het u voldoende voorsiening vir likiditeit gemaak?

‘n Boedelplan moet voorsiening maak vir uitgawes wat aangegaan word om die boedel af te handel, om te voorkom dat afhanklikes bates moet verkoop om hierdie uitgawes te dek. Tradisioneel is ‘n lewensversekeringspolis gebruik om voorsiening te maak vir likiditeit binne die boedel. Dit kan egter ook op verskeie ander maniere aangespreek word.

 

Is u nominasies vir u polis begunstigdes op datum?

Dit is belangrik om daarop te let dat die nominasie van ‘n begunstigde eksekuteursfooie kan bespaar aangesien die polis direk aan die begunstigde betaal word. Boedelbelasting word egter nie bespaar nie aangesien die polis steeds deel van die boedel is. Daar moet egter ‘n balans wees tussen likiditeitsbehoeftes in die boedel en oorlewende begunstigdes se behoeftes.

 

Sal jou familie weet wat om te doen in die geval van jou dood?

Maak seker dat jy, jou gade en familie ‘n verhouding met ‘n goeie finansiële tussenganger bou wat hulle kan lei deur die finansiële verwikkelinge van die dood van ‘n familielid. Maak ook seker dat jou gesin weet waar om ‘n afskrif van jou testament te kry en wie jou genomineerde eksekuteur is. Ideaal gesproke moet jy ‘n lewenslêer hê met al die belangrike dokumente wat nodig is om jou boedel te beredder. Vra jou fidusiêre spesialis vir ‘n lys dokumente wat die eksekuteur benodig.

Johan Buurman

Geneem uit inligting verskaf deur Sanlam Fidusiêre Dienste

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *