MY WELVAARTPLAN EN DIE POLITIEK

Om suksesvol te wees in die skepping van jou persoonlike welvaart benodig jy ‘n welvaartplan wat jaarliks aangepas moet word by jou persoonlike omstandighede. Jou persoonlike welvaart adviseur by Bovest is behulpsaam met jou welvaartplan.

 

 

 

Word jou welvaartplan geraak deur politieke gebeure in Suid-Afrika soos die onlangse tussentydse begrotingsrede van die Minister van Finansies, Minister Gigaba asook die swart Maandag optogte landswyd, wat die aandag wil vestig op weldadigheid soos plaasmoorde? Hierdie gebeure bevestig dat jy jou welvaart plan aktief moet bestuur omdat ons leef in ‘n jong demokrasie met gevolglik politieke opportunisme asook in ‘n opkomende ekonomie in Afrika. In hierdie vloeibare en dinamiese omgewing is daar talle geleenthede maar ook slaggate vir welvaartskepping.

Geleenthede vir welvaartskepping: Die internasionale positiewe sentiment in die beleggings markte het ook die Johannesburg Stock Exchange (JSE) na rekord vlakke geneem. Die prestasie die afgelope maand van die Bovest BCI Conservative FoF 2.47%, Bovest BCI Managed FoF 4.50% en die Bovest BCI World Wide Flexible FoF 6.09%? getuig van die korrekte portefeulje samestelling. Die sentimente in die Bovest beleggingsfondse is dat ons verwag dat die SA geldeenheid onder druk is, dat dubbel genoteerde aandele in die nabye toekoms goed sal presteer asook dat die kapitaalmark in SA goed geprys is.

Slaggate vir welvaartskepping: Persoonlike emosies is seker die grootste faktor wat welvaart vernietig. Ons ervaring by Bovest is dat die persone wat by hul welvaart planne hou -oor die langtermyn die grootste welvaart groei toon. Die groei in welvaart die afgelope maand het weereens bevestig dat dit baie moeilik is om “market timing” te doen! Welvaartskepping is ‘n langtermyn projek waartydens die samestelling van jou beleggingsfondse/portefeulje  deur bewese professionele fondsbestuurder hanteer word om die heersende politieke en ekonomiese sentimente te  akkommodeer.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *