Vernuwende, positiewe denke

Die welvaartskepper beweeg in ‘n dinamiese sake omgewing wat voortdurend verander. Vernuwende denke verseker byvoorbeeld dat daar bygehou word by die voortdurende vordering op tegnologiese ontwikkeling om te verseker dat die besigheid nie agter raak by die opposisie nie.

 

‘n Terugslag in die onderneming is dikwels die gevolg van die entrepreneur wat in ‘n gemaksone verval het en nie bygehou het by vernuwing/ innovasies nie.

Om te verseker dat vernuwende denke deel word van ‘n besigheid moet daar ‘n spesifieke kultuur gevestig word. Nuwe gedagtes en die toets van bestaande besigheids metodes is deel van hierdie denkpatroon. Vernuwing is deel van die besigheid benadering en moet nie as ‘n bedreiging beleef word nie.

Die is veral in ‘n opkomende ekonomie soos die van Suid-Afrika waar nuwe entrepreneurs getoets word. Vernuwende denke is deel van die entrepreneur se besigheids benadering wat sukses sal verseker.

Positiewe denke en self motivering is noodsaaklik om enige nuwe besigheid te begin. ‘n Aangename humorsin is dikwels teenswoordig by hierdie entrepreneurs en is deel van hul persoonlikhede. Hulle staar hulle nie blind teen enige potensiële teenspoed wat mag voorkom in hul besigheid inisiatief nie. Wanneer daar dan wel onverwagse teenspoed opduik, sal hulle spoedig alternatiewe na die tafel bring om dit reg te stel.

Dit word veral getoets in moeilike ekonomiese tye. Gewoonlik is dit die entrepreneurs wat glo in wat hulle doen, wat suksesvol is. Jy benodig vertrouelinge met wie jy idees kan toets as jy onseker is oor projekte of nuwe inisiatiewe. Die rol wat ‘n besigheidsvoog of -mentor speel in die vestiging van ‘n nuwe besigheid moet nie onderskat word nie.

‘n Energieke benadering tot projekte is nodig en dit vereis dat ‘n realisties benadering om aanpassings te maak aan projekte indien nodig. Die finansiële effek van enige aanpassing word noukeurig bereken.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *