Vestig Netwerke.

Die padkaart na suksesvolle welvaartskepping is die vestiging van netwerke. Daar word dikwels gesê dat opregte vriendskappe beter is as ‘n indrukwekkende CV. Die toegewyde instandhouding van netwerke is meer lonend as ‘n ruim bemarking begroting. “Your netwoks is your net worth” is ‘n goeie beskrywing van hierdie bate in jou welvaart portefeulje!

 

Die skepping van ‘n klein groepie persone wat as binne sirkel van vertrouelinge dien, is belangrik vir enige welvaartskepper. Daar kan onbevange en sonder enige persoonlike vrese met hierdie persone gekonsulteer word. Hierdie binnekring word met die hand gekies en hul advies is baie belangrik voordat daar besluite geneem word.

Om netwerke in stand te hou asook om netwerke uit te brei kan van verskillende metodes gebruik gemaak word. Dit kan gedoen word deur om op ‘n persoonlike vlak met individue te skakel of om groep inisiatiewe te loods. Op persoonlike vlak kan daar elke dag met ten minste 3 persone geskakel word waartydens daar opreg oor hul welstand navraag te doen. Hierdeur verseker jy dat jou netwerke aktief bly en nie verwaarloos word nie. Op groepvlak kan sosiale funksies aangebied word waartydens belange groepe se behoeftes aangespreek word.

Sosiale media is ook ‘n belangrike medium wat gebruik kan word om jou netwerke uit te brei. Verskillende forums kan in hierdie verband met vrug gebruik word. ‘n Nuusbrief van jou besigheid sal ook byval vind by die lesers publiek.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *