Vermeerder jou welvaart dmv ‘n eenvoudige en verstaanbare strategie

‘n Welvaartskepper het deur middel van ‘n eenvoudige en verstaanbare strategie sy persoonlike welvaart suksesvol vermeerder. Sy welvaart skeppings se leuse was: “Simplicity is the utmost complexity.”

 

 

Sy doelwit was om binne sy persoonlike begroting te leef en gereeld surplusfondse te belê in sy persoonlike beleggingsportefeulje.

 

Sy beleggingsportefeulje was aggressief saamgestel met ‘n lang termyn beleggings doelwit. Die rede hiervoor was dat indien hy in die toekoms sou vasstel wanneer hy van sy beleggingsportefeulje sou wou onttrek, hy dan eers sy blootstelling aan groei bate klasse sou verminder ten gunste van rentedraende bate klasse.

 

Sy persoonlike welvaart strategie bevat interessante beskouings, nl:

  • ‘n Woonhuis is ‘n lang termyn belegging en nadat sy huisverband afbetaal was, het hy die “huis paaiement” in sy beleggings portefeulje belê. Hierdeur verseker hy dat sy geld vir hom “werk” en nie gebruik word om ‘n hoër lewensstyl te finansier nie. (Opmerking: Dit is presies dieselfde welvaart strategie wat Warren Buffet gevolg het deur 62 jaar in sy oorspronklike woonhuis te bly.)
  • Die fabrikaat motor wat hy koop moet in die motormark bekend wees vir goeie dienslewering en nie vir luuksheid nie.
  • Sy persoonlike benodighede het hy aangekoop met die doel dat hy nie daarsonder kon klaarkom nie. Daar is dus nie in oordaad aangekoop nie.
  • Hy het nadat beleggings doelwitte bereik is, ruim skenkings gemaak aan minder bevoorregte mense en instansies en prakties geleef met die motto: Dis beter om te gee as om te ontvang.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *