WELVAART: DIE KEUSE IS JOUNE

Wie sal ooit vergeet hoe opgewonde hy/sy was met die ontvangs van hul eerste inkomste? Planne om jou inkomste te verhoog, is met talle van jou vriende bespreek – dit is opgevolg met laat nagte se studies om jou kwalifikasie te verbeter om sodoende in aanmerking te kom vir bestuursposte en beter vergoedingspakkette of om jou eie onderneming te begin.

Al hierdie aksies was die gevolg van jou keuse om jou welvaart te verbeter.

 

‘n Meer holistiese definisie van welvaart is dat welvaart ‘n kombinasie van die geestelike, materiële, finansiële en emosionele toestand van ‘n persoon is. Dit strek dus wyer as slegs die finansiële welstand van ‘n persoon of slegs deur net te verwys na hoeveel geld ‘n persoon op belegging het. Deur ‘n persoonlike welvaartplan vir jou eie omstandighede te ontwikkel verseker dat jy meer suksesvol sal om jou welvaart doelwitte te bereik. Dit is dus jou keuse om ‘n persoonlike welvaartplan vir jou omstandighede saam met kundiges te ontwikkel.

Internasionale navorsing het bewys dat die meerderheid van suksesvolle welvaartskeppers ‘n persoonlike welvaartplan saam met kundiges laat opstel het en op ‘n gereelde basis hersien om te voldoen aan heersende omstandighede. Hierdeur kan medium termyn spaar doelwitte om ‘n motor of ‘n tweede eiendom te koop of langtermyn doelwitte soos ‘n gerieflike aftrede beplan word. ‘n Gereelde hersiening van die plan sal bepaal of jy op koers is om jou doelwitte te bereik.

Aangesien welvaart verder strek as net die finansiële en materiële toestand van ‘n persoon, is dit belangrik om ook ruimte te skep in die welvaartplan vir geestelike of emosionele ontwikkeling. Gereelde fiksheid toetse kan ook geakkommodeer word. Hierdie gedeelte van die welvaartsplan is persoonlik en elke welvaartskepper het unieke behoeftes. Indien jy nog nie ‘n welvaartplan in plek het nie moet jy asseblief jou welvaartbestuurder in Bovest nader om saam met jou ‘n persoonlike plan te ontwerp – dit is jou keuse!

1 thought on “WELVAART: DIE KEUSE IS JOUNE”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *