Bovest se Beleggingstrategie

Die beleggingstrategie wat die beste beleggingsgroei resultate oor die medium tot lang termyn lewer word geformuleer deur die volgende:

 

 

 

• Onafhanklike beleggings navorsing wat die basis dien vir die formulering van ‘n beleggingstrategie. Die bate allokasie wat hieruit volg, bepaal hoe groot deel van die beleggingsportefeulje geplaas word in aandele, gelyste eiendom, kapitaalmark en geldmark. Die geografiese allokasie van die 4 verskillende bate klasse tussen die gevestigde en opkomende ekonomieë, speel ook ‘n rol.

• Belê die beleggingsportefeulje in die fondse van die top fonds bestuurders.

• Hersien die prestasie van die beleggingstrategie op ‘n gereelde basis – ten minste kwartaalliks.

Die sukses van ‘n belegging strategie word geraak deur die kostes wat aangegaan word om dit te implementeer – veral in ‘n lae beleggings groei scenario – waarin ons tans is. Die benutting van tegnologie is ‘n prioriteit aangesien dit kostes verminder asook kommunikasie met Bovest se beleggers verbeter.

Hoe lyk ons belegging strategie op die oomblik? Die belangrikste tendense is:
• Politieke stabiliteit is nodig na die 8 Mei verkiesing om die plaaslike sake sektor te oortuig om wel hul besigheid belange plaaslik uit te brei. Hierdie verandering in benadering gaan egter nie op die kort termyn plaas vind nie en ons moet te wagte wees dat die groei op die JSE eerder op die medium termyn sal plaasvind.

• Politieke stabiliteit asook ‘n ekonomiese beleid wat pro-groei is, sal internasionale beleggers terug lok na SA. Sedert September 2013 het buitelandse beleggers na raming R 450 biljoen uit SA se aandele en kapitaalmarkte onttrek en dit sal ‘n geruime tyd neem om hierdie tendens te verander.

• ‘n Toekomstige rentekoers verlaging sal groei in die kapitaalmarkte veroorsaak asook prysstygings van kwaliteit aandele op die JSE.

• Die welvaart van alle beleggers in die SA sal verbeter indien daar groei plaasvind in die groei bateklasse nl aandele en gelyste eiendom.

Ten slotte is dit belangrik om te onthou dat die meeste beleggers wat inflasie plus groei met hul beleggingsportefeuljes wil verkry, hul portefeulje verdeel in eerstens ‘n konserwatiewe gedeelte, wat oor genoegsame kapitaal beskik waarmee gemaklik afgetree gaan word in die toekoms, waar die beleggingskapitaal beskerm word. Tweedens word ‘n gedeelte aangewend vir hoër beleggingsgroei en wat ‘n meer aggressiewe portefeulje samestelling het – hier word belê in die groei bate klasse soos aandele en gelyste eiendom.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *