2019 Nasionale Verkiesing – Wat nou?

Tydens Bovest se Ivory Manor-funksie het verskillende sprekers en vraestellers dit beklemtoon dat dit tyd gaan neem om die ekonomie in Suid Afrika te normaliseer. Die omvang van die skade wat die Zuma –regering aan ons ekonomie gedoen het, gaan nie spoedig herstel word nie.

Die hoof spreker van die aand, Bonang Mohale -CEO Business Leadership SA, het die sosiale kontrak van President Ramaposa verduidelik as ‘n proses tussen die regering en belangegroepe om die Suid Afrikaanse samelewing beter te laat saamwerk om uiteindelik die lewenstandaard van Suid Afrikaners te verbeter. Hierdeur moet die hele bevolking voordeel trek uit verbeterde ekonomiese omstandighede.

Die plaaslike ekonomie en gevolglik die Johannesburg Stock Exchange (JSE) se verbeterde prestasie gaan nie onmiddelik realiseer nie omdat vertroue in die bestuur van die ekonomie moet verbeter. Eers dan sal beleggings deur plaaslike sowel as internasionale rolspelers in die SA ekonomie en die JSE plaasvind.

Dit is teen bogemelde agtergrond dat Bovest saam met jou jou persoonlike welvaart beplanning doen.

Dr Riaan Botha, D.Phil, AFP

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *