Persoonlike welvaart en die huidige Politiese- Ekonomiese Omstandighede

Elke kliënt het ‘n unieke welvaart visie en by Bovest is ons trots op die manier hoe ons multi-dimensionele strategië aanwend om die onderskeie persoonlike visies te laat realiser in die soeke na ‘n beter kwaliteit van lewe.

Die huidige politieke – ekonomiese omstandighede raak die implimentering van genoemde multi- dimensionele strategië van persone en hul besigheids inisiatiewe. Die algemene gevoel wat in die media weerspieël word, is dat daar tans meer negatiewe as positiewe politieke – ekonomiese faktore in Suid Afrika (SA) is wat welvaart skepping nadelig raak. Die vraag is: Hoe word die heersende sentiment bestuur in die skepping van persoonlik welvaart?

Die praktyk het bewys dat dit die manier is hoe ‘n persoon dink wat die sukses van welvaartskepping bepaal. Daar is tans ekonomiese geleenthede wat benut word deur die Suid-Afrikaners wat positief ingesteld is. Addisionele geleenthede gaan na verwagting ontstaan met die implimentering van die nuwe ekonomiese inisiatiewe deur die regering. Dit is egter noodsaaklik dat die privaatsektor ook sy kant moet bring deur in die ekonomie te investeer om sodoende ekonomiese groei te stimuleer.

Wanneer gaan die huidige politieke – ekonomiese sentimente positief draai? Internasionale faktore speel ‘n belangrike rol en daar moet kennis geneem word wanneer daar ‘n meer versoenende klimaat in die “trade war” tussen die VSA en China intree. Wanneer risiko internasionaal verminder, kan daar verwag word dat hierdie tendens ook na SA sal oorspoel.

Die geskiedenis het bewys dat die meeste welvaart geskep word wanneer onsekere tye vervang word met vertroue in die toekoms. Dit is wanneer groei in ‘n ekonomie momentum optel dat die twee groei bate klasse nl. aandele en eiendom se pryse in die finansiële markte skerp styg.

Dr Riaan Botha, D.Phil, AFP

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *