Dankie vir 2019!

 

Die einde van die jaar lewer gewoonlik verskillende emosies by mense. 2019 was ‘n jaar vol  opwinding, dink maar aan die Rugby Wêreldbeker of telleurstelling soos die getuienis van staatskaping voor die Zondo kommissie.  Die aanhoudende reën en die gevolglike water oorstromings die afgelope week in Gauteng en daar teenoor die hart verskeurende ervarings van boere midde in die ergste droogte, wat mense kan onthou, in ander dele van Suid-Afrika lewer ook emosies op.

 

Alhoewel daar tans ‘n publieke negatiwiteit bestaan oor die huidige ekonomiese stagnasie of inkrimping in Suid Afrika se ekonomie soos weerspieël word deur die kwartaalikse Bruto Nasionale Produksie (BNP) syfers, is daar wel indiwidue wat hierdie situasies as ‘n positiewe geleentheid beskou. Dit is gedurende hierdie tye dat optimiste geleenthede sien om hul welvaart te vermeerder!

Die paradoks tussen publieke negatiwiteit en persoonlike optimisme word in die Global Research se vrystelling in September 2019 uitgebeeld. Hierin word aangetoon dat 64% Suid Afrikaner ‘n positiewe ingesteldheid het oor die huidige toekoms van ons land. Hierdie positiewe gevoel is ongeveer 8% meer as die internasionale gemiddelde ingesteldheid vir die betrokke inwoners van ‘n land. (News 24, 7 Des 2019)

In watter bogemelde denkgroep jy ook al val, wil ons by Bovest jou persoonlik bedank vir jou ondersteuning van die afgelope jaar. Die sukses in welvaartskepping wat ons as ‘n maatskappy die afgelope jaar ondervind het, is te danke aan julle as ons kliênte. Mag jy en jou geliefdes ‘n Geseënde Kersfees beleef en uitrus vir die uitdagings van 2020!

 

Dr Riaan Botha, D.Phil, AF

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *