Persoonlike Welvaartswenke: 2020

Die onverwagte beurtkrag het ons letterlik in donker gehul – is dit wat ons hierdie jaar vir ons persoonlike finansies kan verwag? ‘n Vriend het die volgende grap vertel toe hy hoor hoe sy bure hul huishoudelike kragopwekkers aanskakel a.g.v. beurtkrag. Aangesien hy nie ‘n kragopwekker by sy huis het nie het hy sy grassnyer aangeskakel sodat die bure nie dink dat hy te arm is vir ‘n kragopwekker nie!

Welvaartswenke vir 2020:

  • Bepaal jou persoonlike en jou familie se doelwitte vir die jaar en bring jou finansiële beplanning in lyn daarmee.
  • Opdateer jou persoonlike welvaartsplan vir 2020. (Indien nodig skakel jou welvaartsbestuurder by Bovest vir ‘n afspraak om behulpsaam te wees.)
  • Spaar genoeg om van jou rente en dividend te leef en sodoende finansieel onafhanklik te wees.
  • Met die moontlikheid van ‘n kredietafgradering vir Suid-Afrika, moet jy seker wees jou beleggingsportefeulje is versprei oor verskillende bate-klasse asook geografiese gebiede. Moenie in die strik val deur figuurlike die pot goud onder die rëenboog te jaag deur te probeer voorspel watter bateklas hierdie jaar die beste gaan vaar nie.
  • Met die verandering van wetgewing  vanaf 1 Maart  rakende die belasting betaalbaar op inkomstes wat in die buiteland verdien word, is dit belangrik dat die betrokkenes dit bespreek met sy/haar welvaartbestuurder by Bovest.
  • Skakel in by netwerke wat jou persoonlike lewe positief beïnvloed om die uitdagings van 2020 te help bestuur.

By Bovest wil ons saam met jou die pad stap in 2020 en dit jou beste jaar nog maak.  Laat weet gerus ons kantoor of jou persoonlike adviseer indien jy enige vrae of kommentaar het.

Groete

Dr Riaan Botha, D.Phil, AF

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *