Hoe raak die Coronavirus en die Ekonomiese Ressesie jou Welvaart?

Wie sou ‘n maand gelede kon voorspel dat die mees beskikbare vliegtuigsitplekke tans op vliegtuie na China sou wees. Niemand wil na China vlieg nie agv die gesondheids gevaar wat die Caronavirus inhou!

Asof hierdie onvoorsiene gesondheids gevaar nie alleen ons ekonomie strem nie , wys die nuutste GDP syfers dat die Suid Afrikaanse ekonomie in die 4 de kwartaal van 2019 met 1,4% gekrimp het – ons is tans tegnies in ‘n ressesie omdat die ekonomie twee kwartale na mekaar gekrimp het.

Hoe raak die huidige onstuimigheid in die ekonomie asook op die finansiële markte jou welvaart? Die geskiedenis het bewys dat daar voordurend onvoorsiene gebeure in die ekonomie plaasvind wat gevolglik ‘n wisselende effek op jou welvaartsportefeulje het. Die vraag is: “Hoe bestuur ons hierdie onvoorsiene gebeure?”

Niemand het al ooit insae gehad in toekomstige ekonomiese nuusgebeure nie en daarom word daar deurlopend deeglike persoonlike finansiële beplanning gedoen volgens ‘n kliënt se persoonlike risiko profiel. Hierdie beplanning geskied teen die agtergrond van verskillende finansiële scenario’s waarin die persoon se welvaart portefeulje bestuur word.

Praat met jou adviseur vir meer inligting.

Dr Riaan Botha, D.Phil, AFP

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *