Onsekere Tye: Hoe word my welvaart hierdeur geraak?

  • Moody’s se Afgradering

Moody’s het Suid-Afrika (SA) afgegradeer van Baa3 na Ba1 met ‘n negatiewe uitkyk, SA is nou as junk gegradeer deur al die belangrikste graderings agentskappe. Hierdeur het SA nou sy plek verloor in die World Government Bond Index (WGBI) met die moontlikheid dat tussen R80bn tot R120bn se effekte (bonds) deur buitelandse pensioenfondse verkoop kan word teen einde April. Dit kan tot gevolg hê dat die SA Rand moontlik van sy waarde tydelik  gaan verloor – alhoewel daar verwag word dat ander rolspelers hierdie effekte sal aankoop omdat dit tans teen goeie koerse verhandel.

Die afgradering beteken dat SA internasionaal hoër rente op staatskuld moet betaal omdat ons as ‘n groter risiko deur internasionale rolspelers beskou word. Suid Afrikaners se welvaart word hierdeur geraak omdat die groter staatsuitgawes om rente op buitelandse skuld te betaal moontlik toekomstige belastings kan verhoog.

  • Covid-19 Coronavirus

Die groei van die wêreld ekonomie word direk deur die maatrëels om Covid-19 te bekamp, geraak. Die intensiteit van asook hoe lank die maatrëels in plek gaan wees, sal die ekonomiese skade bepaal. Die ekonomies produksie is erg hierdeur benadeel en sal maatskappye se inkomste en gevolglik belasting inkomste van die staat verminder.

Om die ekonomië te stimuleer, is rentekoerse verlaag. Die laer oliepryse en rentekoerse sal lewenskostes verlaag. Daar bestaan egter geen twyfel dat in hierdie onseker tye persoonlike welvaart onder druk gaan plaas. Om te verhoed dat persoonlike welvaart permanent verminder word moet die belegger nie afwyk van sy/haar langtermyn beleggingstrategie nie.

Dit is onbekend hoe lank die heersende onsekerhede gaan voortduur maar soos vorige onsekerhede wat ons al beleef het, sal hierdie onsekerheid ook verby gaan en nuwe geleenthede sal ontstaan. Indien daar enige navrae is skakel jou Bovest finansiële adviseur – ons werk vanaf ons woonhuise en is elektronies beskikbaar.

Dr Riaan Botha, D.Phil, AFP

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *