Hoe bestuur jy jou finansies?

Tydens die onlangse Aanvullende Begroting het die Minister van Finansies ekonomiese syfers genoem wat elke Suid Afrikaner (SA) laat regop sit het. Die verswakking van die SA ekonomie word weerspiëel deur die heersende ekonomiese inkrimping, die verhoogde skuld tot Gross Domestic Product (GDP)-verhouding en die verhoogde begrotings tekort. Die tempo waarteen die SA ekonomie verswak het, word bewys deurdat SA die 2008 Internasionale Finansiële Krisis hanteer het met een van die laagste skuld tot GDP-verhoudings internasionaal, terwyl ons tans een van die hoogste verhoudings in die opkomende markte het.

 Die aangekondigde plan van die Minister om die ekonomie te versterk, is egter prysenswaardig. Geen verhoogde belastings is aangekondig nie en geen verhoogde uitgawe van staatseffekte nie, behalwe die reeds aangekondigde verhoging van die weekliks uitgawe van R 4.5 Biljoen tot R 6 Biljoen. Daar word beplan om staatsuitgawes op al 3 vlakke van die Regering te besnoei. Die vraag is natuurlik of hierdie plan wel suksesvol geimplimenteer gaan word?

Die beperkings wat die heersende Covid-pandemie plaas, raak elke persoon individueel. Genoemde beperkings en ‘n sukkelende ekonomie stel unieke eise aan elke leser wat die beste bestuur kan word deur ‘n positiewe persoonlike ingesteldheid en volgens Bovest se 6 Stap Finansiële Plan.

Dr Riaan Botha, D.Phil, AFP™

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *