Nuwe Era vir Bovest.

Alle Suid Afrikaners voel dat met die aanbreek van Vlak 1 van die Covid pandemie het daar ‘n verandering in ons manier van lewe aangebreek. Soortgelyk was daar beplanning vir ‘n nuwe era vir Bovest.

Op aandrang van Bovest kliënte is daar begin om ‘n nasionale voetspoor vir Bovest te vestig. Daar is ‘n kantoor in die Wes Kaap geopend en wel in Stellenbosh om beter diens aan die kliente in daardie gedeelte van die land te lewer.

In Pretoria open ons nuwe kantore in die Menlyn Maine Corporate Park op 5 Oktober. Die nuwe kantore is meer doelig en modern en het elektriese sowel as water nood bystand indien benodig.

Die lewering van ‘n “een stop diens” vir finansiële behoeftes word ‘n stap verder geneem deur die aanstelling van sleutel personeel asook die modernisering van ondersteuningstelsels. Dit alles word gedoen om ‘n meer professionele diens aan ons kliënte te lewer.

Die hoogtepunt van hierdie nuwe era gaan in November plaasvind wanneer daar op ‘n spesiale manier erkenning aan welvaartskeppers gelewer gaan word. “Watch this Space!”.

Dr Riaan Botha, D.Phil, AFP™

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *