Welvaartskeppers

Die persone wat hul eie welvaart skep, het sy as enterpreneurs, professionele persone of salaristrekkers, is die nuwe helde in die Suid Afrikaanse ekonomie! Die plaaslike algemene werkloosheidsyfer is tans 32% en jeugwerkloosheid is ongeveer 60%. Teen hierdie skokkende werkloosheid agtergrond moet welvaartskeppers help om werk te skep. Daar bestaan geen moontlikheid dat die staatsdiens of groot besighede alleen genoeg poste sal kan skep vir persone wat ‘n inkomste benodig nie.

Om welvaart suksesvol te kan skep, benodig ‘n persoon genoegsame kennis asook die korrekte lewensuitkyk. Jy moet jou bestemming waar jy in die toekoms wil wees nie as ‘n toevalligheid sien nie maar as die bereiking van jou finansiëleplan vir jouself. Leef dus doelgerig en volgens ‘n langtermyn plan.

In die boek “Welvaartskeppers” is daar talle strategiee oor hoe om welvaart suksesvol te kan skep. Suksesvolle persone wat hierdie strategiee toegepas het, het vir ander persone ook gehelp om ‘n inkomste te verdien. Welvaartskepping kom nie vanself nie. Dit verg die wil om suksesvol te wees en die deursettings vermoë om persoonlike finsiële sukses ‘n werklikheid te maak.

Dr Riaan Botha, D.Phil, AFP™

1 thought on “Welvaartskeppers”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *