Dit is te laat!

Ek het die afgelope paar maande te doen gehad met vier skielike afsterwes van kliënte en kennise van kliënte. Die oorsake van dood was die volgende:  motorongeluk, siekte, selfdood en skielike ontydige afsterwe. Die ouderdomme van die oorledenes was tussen 31-58.  Wat my getref het was die finaliteit van die situasies.  Dit is wat dit is……ons kan niks meer doen nie.  Nou begin die geskarrel om inligting bymekaar te kry.  Was daar ‘n testament?  Was dit op datum? Waar is die testament? Was daar voorsiening gemaak vir die vrou en kinders?  Is daar lewenspollise en/of beleggings? Wie was die begunstigdes?  Was dit op datum? ‘n Gevoel van desperaatheid tree in.

Dit is al die vrae en onsekerhede waarmee die naasbestaandes worstel te midde van hulle stryd om sin te maak van dit wat gebeur het.  Dit is ‘n baie emosionele, stresvolle en onsekere tyd vir die naasbestaandes.  Wat is ek bereid om te doen dat dit nie my gesin se realiteit gaan wees nie? Doen iets terwyl jy nog kan.

‘n Paar praktiese punte:

  1. Maak asb. seker dat jy ‘n op datum, getekende testament het.
  2. Maak seker jou naasbestaandes weet waar die oorspronklike testament is.
  3. Maak seker jou finansiële adviseur het ‘n afskrif van jou testament.
  4. Maak seker daar is ‘n testamentêre trust vir minderjarige kinders.
  5. Het daar ‘n gesprek plaasgevind met die voogde wat aangewys is op jou testament en is hulle bewus van hulle rol en verantwoordelikhede?
  6. Maak seker jou begunstigdes is korrek en op datum op jou lewenspolisse, groepsdekking en pensioenvoordele.
  7. Is al jou dokumentasie reg vir die afhandeling van jou boedel? Indien jy nie seker is wat jy benodig nie kan jy my kontak. Maak ‘n leêr oop spesifiek vir die doel.
  8. Word gesinsuitwissing aangespreek in jou testament?
  9. Maak tyd om diè dinge met jou finansiële adviseur te bespreek.

Kontak die skrywer indien jy wil seker maak dat bogenoemde wel in orde is of indien jy enige hulp benodig yvonne@bovest.co.za.

Yvonne Velthuysen

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *