Pensioen: Emosies Betrokke.

Daar bestaan soms ‘n gaping tussen die drome vir jou pensioen jare en die realiteite. Die volgende emosies kan aanwesig wees:

  • Daar bestaan skuld gevoelens as gevolg van verkeerde finansiële besluite wat jare gelede geneem is en dat daar nie meer tyd beskikbaar is om die nagevolge van die verkeerde beluite reg te stel nie. Gewoonlik realiseer die gevolge van hierdie verkeerde besluite in skuld wat dan oorgedra word na die pensioen tydperk.
  • Die volgende vrese is teenwoordig:

Die vrees dat ek langer gaan leef as die geld wat beskikbaar is vir my aftrede.

Die vrees dat ek nie my bestaande lewensstandaard sal kan handhaaf nie.

Die vrees dat ek nie my bestaande mediese fonds sal kan bly betaal teen die agtergrond van stygende mediese kostes nie.

Hoe moet bogenoemde emosies bestuur word?

Die volgende 3 prosesse word aanbeveel:

  • Daar moet volgens ‘n finansiële plan tydens die jare wat inkomste verdien word genoeg kapitaal geskep word om die bestaande lewensstandaard tydens pensioen te finansier.
  • Die bestaande kapitaal moet professioneel bestuur word sodat daar nie met die verloop van tyd verarming plaas vind nie.
  • Die droom om ‘n nalatingskap te realiseer met afsterwe, is ‘n deel van hierdie proses van kapitaal bewaring asook om die kapitaal met meer as die inflasie koers te laat groei.

Dr Riaan Botha, D.Phil, AFP™

Photo by ROMAN ODINTSOV from Pexels

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *