Pensioen: Leef vir vandag.

Ons almal ken ‘n persoon(e) wat beplan het om iets besonders in die toekoms te gaan doen maar weens die Covid-virus nooit die geleentheid sal kry om hul drome uit te leef nie. Dit is die tragiese realiteit waarin ons tans leef en wat weereens beklemtoon dat ons vir vandag moet leef!

Gedurende ons werkende loopbaan belê ons ongeveer 15% van ons inkomste per jaar in pensioendraende fondse om voorsiening te maak vir wanneer ons eendag van pensioengeld sal moet leef. Ons skep dus welvaart vir ‘n onbekende toekoms en die vraag ontstaan: “Hoe moet ons hierdie belangrike fase van ons lewe geniet?”

Prof Johann Coetzee, ‘n industriële sielkundige, het gedurende sy loopbaan van 40 jaar gekonsulteer met ongeveer 27 000 persone en het die volgende punte van bekommernis by mense gevind oor aftrede:

  • Om nog steeds goeie gesondheid te kan geniet.
  • Verhoudinge met my eggenoot en ander geliefdes.
  • Voldoende finansies om met waardigheid te kan leef.
  • Die politieke situasie moet stabiel bly,
  • Om produktief te bly leef en nog steeds geborge te voel.

Afgetredenis moet die volgende doen om te verseker dat hulle steeds ‘n lewe van hoë gehalte leef:

  • Lees en doen gereeld oefeninge om fiks te bly.
  • Vermy gewigtige besluite.
  • Begroot om gereelde uitstappies in die natuur en na kulturele besienswaardighede te kan geniet.
  • Onderneem met versigtigheid toere asook besoeke aan familielede.
  • Vermy suinigheid en geniet die lewe want jy het immers daarvoor gespaar.

In die vorige BOVEST-nuusbrief is verskillende emosies wat by persone in hierdie belangrike fase van hul lewe is, geidentifiseer. In hierdie uitgawe is aanbevelings gemaak oor hoe om hierdie onsekerhede aan te spreek. Indien daar nog vrae of enige onsekerheid by leser bestaan moet hulle asseblief die vrae rig tot admin@bovest.co.za. Die vrae sal annoniem hanteer word.

Dr Riaan Botha, D.Phil, AFP™

Photo by Victor Freitas from Pexels

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *