Is jy gereed om die vrugte van jou arbeid te geniet?

Die fase in ons lewens waaroor die meeste gepraat en tyd aan spandeer word, is die tyd waar ons die spreekwoordelike sweet op ons aangesig het omdat ons ‘n inkomstes moet verdien om ons lewensuitgawes te betaal. Met ervaring leer ons om nie slegs harder te werk deur langer ure in te sit nie maar leer ons om slimmer te werk en om met minder moeite die begroting aan die einde van elke maand te laat klop.

Tref ‘n Black Swan gebeurtenis soos die Covid-pandemie ons,  moet ons meer vindingryk wees om finansiëel te oorleef. Waarom het sekere persone gedurende hierdie moeilike tyd nie net finansiëel oorleef nie maar inderwaarheid finansiëel gegroei en hoe het hulle dit reggekry? Die gesegte “Wealth Creation is a mindset” is weereen bewys.

Die Covid-pandemie het die meeste persone geforseer om nie in hul kantore te werk nie maar by hul huise. Omdat die tyd om na die werkplek te reis beskikbaar was, het mense meer tyd aan persoonlike finansiële beplanning spandeer. Die langer ure by die huis was ‘n voorsmakie van die realiteit van aftrede en volgende vrae is gevra:

  • Is die geraamde aftree inkomste wat ek gaan ontvang by my toekomstige aftrede voldoende om my huidige lewensstandaard te finansier?
  • Indien die ontledings wys dat my geraamde toekomstige aftree inkomste te min gaan wees en dat die mediese wetenskap verwag dat my geslag langer gaan leef , is dit moontlik om later te kan aftree?
  • Is dit moontlik om ‘n tweede stroom van inkomste te ontwikkel wat ek na my amptelike aftrede kan uitbou as ‘n tweede loopbaan?
  • Hoe verseker ek dat my huidige bydrae tot ‘n pensioenfonds of ‘n uittree annuiteit die bes moontlike beleggingsgroei lewer vir my persoonlike beleggingsrisiko profiel?
  • Is my beleggingsbeplanning en my belasting beplanning geintegreer?
  • Is my testament op datum en gaan my geliefdes baat deur my nalatingskap?

Dr Riaan Botha, D.Phil, AFP™

Photo by Dana Luig on Unsplash

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *