Hoe word jou welvaart geraak deur die plaaslike verkiesing uitslae?

Die uitslag van die plaaslike regeringsverkiesing is bekend en ons weet watter politieke partye die meerderheid stemme gekry het in die dorpe of stede waar ons woon. Uit die verkiesingsbeloftes voor die verkiesing het ons ‘n idee gekry wat die betrokke politieke partye beloof het wat hulle gaan doen as hulle sou wen. Gaan ons persoonlike welvaart hierdeur geraak word?

Elke maand ontvang ons ‘n munisipale rekening vir dienste wat professioneel of gebrekkig of glad nie gelewer word nie. Die instandhouding van die plaaslike infrastruktuur skep ‘n positiewe of negatiewe indruk van die woonbuurt waarin ons woon en dit bepaal die waarde van seker ons grootste persoonlike bate, naamlik die woonhuis.

Uit die verkiesingsuitslae is dit duidelik dat alliansie vorming tussen verskillende partye in sommige stede en dorpe nodig gaan wees. Ons politieke verlede het gewys dat dit ‘n ingewikkelde vorm van regering is en daarom kan ons verwag dat enkel party beloftes moeilik bereik gaan word. Daar sal dus meer druk op plaaslike burgerlike gemeenskappe geplaas word om na hul eie inwonersbelange om te sien. Die volgende kan oorweeg word:

  • Gebruik inwoners se ekonomiese middele om persoonlike welvaarts belange te beskerm.
  • Moedig eengesindheid aan om die belange van woonbuurtes te bevorder.

Uit bogenoemde kan die leser self oordeel of hul persoonlike welvaart geraak gaan word in die plaaslike regering waar hulle woonagtig is.

Dr Riaan Botha, D.Phil, AFP™

Photo by Element5 Digital on Unsplash

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *