Wanneer is genoeg, genoeg?

Die vraag: “Wanneer is genoeg, genoeg?” is op elkeen se lippe wanneer hulle dink aan hul aftree datum. In die poging om finansieel onafhanklik te word, maw wanneer jou  beleggingsportefeulje se rente/dividende jou lewensstandaard kan befonds, gebruik ons verskillende welvaartstrategieë om kapitaal te bou.

Die antwoord op die vraag bestaan uit 2 gedeeltes, nl

  •  finansieel en
  • menslik/emosioneel.

In die finansiële gedeelte bepaal jy die begroting wat nodig gaan wees om jou bestaande lewensstandaard te finansier. Indien jy wel oor genoegsame inkomste uit jou rente/dividende beskik om jou lewensstradaard te finansier, is dit nodig om ‘n professionele finansiêle adviseur of instansie aan te wys om jou beleggingsportefeulje te bestuur. Dit is soms makliker om kapitaal bymekaar te maak as om dit oor ‘n lang tydperk so te bestuur dat dit nie koopkrag verloor nie.

Die menslike/emosionele gedeelte word soms onderskat wanneer dit by aftrede kom. Ons leef volgens ‘n waardestelsel/lewensfilosofie waarvolgens ons besluite neem. Wanneer jy meer tyd of geld beskikbaar het na aftrede moet jy leef soos jy geleef het voordat jy afgetree het. Stel addisioneel ‘n kortlys op oor wat jy en jou geliefdes graag nog wil doen soos om plekke te besoek, ens. Daardie items waarvoor daar oor jare van ‘n werkloopbaan nie tyd beskikbaar was om te doen nie.

Indien persone nie emosioneel gereed is vir aftrede nie en nutteloos voel omdat dat hulle nie meer ‘n rol speel in die gemeenskap nie, is dit aan te bevel dat ‘n persoonlike program van betrokkenheid by organisasie op gestel word. ‘n Goeie voorbeeld hiervan is ‘n afgetrede ingeneur wat betrokke geraak het by ‘n tehuis vir gestremdes waar hy kosteloos die rolstoele van inwoners gediens het.

Studies wys dat persone wat hul persoonlike tyd of geld skenk aan die wie dit nodig het meer gelukkig is as persone wat dit nie doen nie. Leef met ‘n oop gemoed en ‘n oop hand en geniet die lewe – jy het na alles hard gewerk om te kom tot waar jy vandag is!

Dr Riaan Botha, D.Phil, AFP™

Photo by Paul Gilmore on Unsplash

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *