Russiese Inval in die Oekraïne: Hoe word jou Persoonlike Welvaart geraak?

Die inval van Rusland in die Oekraïne het spanning in die Internasionale politieke arena gebring en gevolglik het die wêreld se finansiële markte op hierdie gebeurtenis  gereageer. Die daarop volgende aankondiging van die vernaamste Westerse lande dat hulle ekonomiese sanksies teen Rusland gaan toepas, het die volgende risiko faktore veroorsaak:

  • Stygende olie en gaspryse. Alhoewel die Russiese ekonomie slegs 2% van in wêreld se ekonomie uitmaak, verskaf Rusland 40% van Europa se gas en 25% van Europa se olie.
  • Stygende pryse van metale. Die pryse van die aandele van mynhuise op Johannesburg Stock Exchange (JSE) het sedert die aankondiging van sanksie  gestyg.
  • Verhoogte inflasie druk. Die hoër energie pryse plaas druk op die inflasiekoers.

Die beleggings fondsbestuurders wat BOVEST gebruik neem bogenoemde risiko fatore in ag wanneer beleggingskapitaal bestuur word. Wanneer daar permanente veranderinge plaasvind , sal fondse se samestellings verwysig word om nuwe geleenthede wat ontstaan te benut tot voordeel van die beleggers. Beleggingskapitaal sal ook beskerm word indien daar nuwe risiko faktore ontstaan.

Die bestaande diversifikasie van beleggingsportefeuljes tussen die verskillende bate-klasse volgens individuele beleggers se risiko profiel verseker dat individuele beleggers se portefeuljes beskerm word. Die divesifikasie van beleggingsportefeuljes word dikwels as die “gratis ete” in die beleggings omgewing beskryf.

Die vorige onbeplande gebeurtenis in die beleggingsomgewing was met die uitbreek van die Covid -pandemie. Net soos ons destyds beleggers versoek het om nie emosioneel besluite te neem en daardeur persoonlike welvaart te vernietig nie, versoek ons u dat u ook nie nou met die Russiese inval in die Oekraïne enige emosionele besluite neem wat u welvaart gaan vernietig nie.

Dr Riaan Botha, D.Phil, AFP™

Photo by Sima Ghaffarzadeh from Pexels

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *