Finansiële Doelwitte vir Aftrede

Daar bestaan verskillende beskrywings van ons lewensfases. ‘n Gewilde beskrywing is dat die eerste lewensfase daardie gedeelte van ons lewe is wanneer ons opgelei word om ‘n inkomste te verdien. Die tydperk kan strek van geboorte tot ongeveer 25 jarige ouderdom. Die tweede fase is die tydperk waartydens ons ‘n inkomste verdien. Dit kan strek tot 65 jarige ouderdom of tot wanneer ons finansieel onafhanklik is om ons lewensstandaard te finansier. Die derde fase is van aftrede tot afsterwe. Hierdie fase word algemeen aanvaar as die moeilikse fase aangesien ons ophou om ‘n inkomste te verdien en ons dan emosioneel moet aanpas by nuwe lewensomstandighede.

Om finansiële doelwitte vir aftrede te bepaal is noodsaaklik wanneer die tweede lewensfase begin. Hoe jonger jy begin om ‘n inkomste te verdien en fondse vir aftrede te allokeer, hoe makliker sal jy die finansiële doelwitte vir aftrede behaal.

Wanneer die derde lewensfase aanbreek moet finansiële doelwitte gereeld hersien word aangesien persone tydens hierdie fase so veel as moontlik aktiwiteite wil meemaak waarvoor daar nie tyd tydens fase 2 beskikbaar was nie. Tydens hierdie fase word daar gewoonlik na kleiner behuisingseenhede verhuis waar fasiliteite beskikbaar is indien veroudering dit sou verg dat verplegingshulp beskikbaar sal wees wanneer dit benodig word.

Saam met finansiële doelwitstelling is emosionele aanpassing ook tydens aftrede nodig. Dit is belangrik dat hierdie tydperk nie gesien word as ‘n negatiewe ervaring nie maar dat nuwe uitdagings en belangstellings sal dien as motivering om hierdie fase van jou lewe ten volle te geniet. Dit is ‘n tyd om te gee en om ondersteuning te verleen aan hulle wat dit benodig.

Dit is belangrik dat elke persoon wat aftree sal vasstel wat vir hulle belangrik is. Om deel te wees van groepsaktiwiteite wat spruit uit persoonlike belangstelling help om vereensaming teen te werk. Die voortdurende opdatering van finansiële doelwitte sal hulle in staat stel om binne hul begrotings te leef en wel deel te wees van groepsaktiwiteite. Finansiële doelwitstelling is meer as net finansiële versorging , is verseker ook ‘n beter kwaliteit van lewe.

Dr Riaan Botha, D.Phil, AFP™

Photo by Diana Parkhouse on Unsplash

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *