Strategiëe om die Welvaart van Afgetredenes te Bewaar

Die huishoudelike maandelikse begroting is die padwyser oor hoe om jou huidige lewensstandaard te finansier. Dit is belangrik om jou uitgawes in 2 afdelings te verdeel, naamlik eerstens in noodsaaklike uitgawes en tweedens nie-noodsaaklike uitgawes. Ons as Suid-Afrikaners, wat in ‘n ontwikkelende ekonomie leef, is gewoond aan jaarlikse prys stygings as gevolg van inflasie. Omdat ons nie in ‘n perfekte lewe leef nie kom begrotings somtyds onder druk wees onbeplande finansiële krissis.

Afgetredens se finansiële beplanning is geraak deur finansiële krisisse soos die 2008 krediet krisis, die 2020 Covid 19-Pandemie en die huidige krissis met stygende inflasie/rentekoerse. Omdat afgetredenes nie addisionele inkomste verdien nie kan hulle slegs hul uitgawes verminder om te verseker dat hul genoeg geld beskikbaar het om hul lewens standaard te finansier.

Bepaal wat die noodsaaklike uitgawes in jou begroting is want hierdie items moet eerste betaal word. Die uitneem van gewaarborgde beleggingsprodukte om die noodsaaklike uitgawes te finansier, is ‘n moontlikheid wat oorweeg kan word. Alternatief kan ‘n inkomste beleggingsfonds, wat geen groei bates soos aandele bevat nie, ook oorweeg word. Die nie noodsaaklike uitgawes kan verminder word indien ‘n finansiële krissis ontstaan.

Moeilike finansiële tye beproef die diversiteit van beleggingsportefeuljes. Indien daar genoegsame diversifisering tussen groei en rentedraende bateklasse teenwoordig is, sal die betrokke portefeuljes in waarde herstel nadat die ekonomie weer herstel het.

Aangesien niemand die styging en daling van finansiële markte voortdurend korrek kan voorspel nie is dit nodig dat professionele hulp aangewend word om welvaart te beskerm. Daar moet vroegtydig beplan word vir krisisse deur ‘n deel van jou inkomste maandeliks in verskillende bateklasse plaaslik sowel as oorsee te belê. Die belasting voordele wat die Inkomste Belasting Wet vir indivuduele belasting betalers ouer as 60 jaar bied moet benut word. Die aanwending van genoemde strategiëe  verseker dat jy welvaartbewaring toepas om sodoende moeilike finansiële tye te kan oorleef. 

Dr Riaan Botha, D.Phil, AFP™

Photo by Matt Bennett on Unsplash

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *