Die nuwe aftrede herdefineer ouderdom.

Dit is belangrik om te onthou dat aftrede internasionaal verander. Die International Monetary Fund (IMF) het navorsing gedoen oor die internasionale tendense in die gevestigde sowel as die ontluikende ekonomië oor aftrede en die invloed van ‘n langer typerk waartydens afgetredenes leef en pensioene ontvang. Dit is veral die invloed van langer leef en gevolglik meer pensioen onttrekking op pensioenfondse wat die IMF bekommer. Die resultate van hierdie studies is beskikbaar op die IMF se webblad.

Daar word voorgestel is dat werkende persone maandeliks meer moet bydra tot pensioen voordele ten einde te sorg dat die betrokke pensioenfondse oor genoeg kapitaal sal beskik om oor ‘n langer tydperk pensioen voordele te kan betaal.

Hierdie langer leeftydperk as afgetredenes het ‘n nuwe era van veroudering ingelui. Mense leef langer en daarom neem dit langer om “oud te word”. Daar is ook bewyse dat afgetredenes meer aktief is as vorige geslagte tydens veroudering. Gevorderde ouderdom bring steeds liggaamlike fisiese agteruitgang en chroniese gesondheidskondisies mee maar dit is nie die belangrikste gebeurtenis nie.

Deur die “nuwe aftrede” te beleef is afgetredenes se ervaring dat hulle meer gelukkig is en dat daar gevolglik meer betekenis is in hul lewens. Met ouderdom kom meer perspektief, beter self kennis, beter emosionele intelligensie en meer genot om met vriende en die familie te kan kuier. Mense is meer bewus van tyd en hoe vinnig die lewens siklusse verloop. Afgetredenes wil graag meer gee aan mense wat oor minder lewensmiddele beskik, hulle wil graag hul lewenservarings deel met jonger mense en bepaal nuwe prioriteite in hul eie lewens.

Dit is belangrik in die “nuwe aftrede” dat afgetredenes persoonlike projekte loods om hul kennis en tyd te deel met die gemeenskappe waarin hulle leef. Hierdie projekte kan die behoeftes van minder bevoorregtes aanspreek asook aan afgetredenes die bevrediging verskaf dat hulle nog steeds ‘n doel in die lewe het en ‘n positiewe bedrae kan lewer.

Dr Riaan Botha, D.Phil, AFP™

Photo by Pixabay: https://www.pexels.com/photo/adult-affection-baby-child-302083/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *