Skep ‘n Nalatingskap

Gedurende die lewe van ‘n welvaartskepper word verskillende bates en besighede geskep. Hierdie aktiwiteite behels die aankoop van vaste bates soos huise asook die vestigting van beleggings-portefeuljes. Die meeste van hierdie bates is gewoonlik in Suid Afrika maar met die verinternasionalisering van die arbeidsmark werk toenemend meer Suid Afrikaners in die buiteland waar hulle ook welvaart skep en vestig.

Indien welvaartskepping die enigste doel in jou lewe is, bestaan die moontlikheid dat jy nie baie tevrede is nie. Welvaart is gewoonlik slegs ‘n middel tot ‘n doel.

Wanneer jy deur die verskillende fase van jou lewe beweeg, verander jou prioriteite. Wanneer jy egter in die finale fase van jou lewe kom weet jy wat jy graag wil nalaat vir die volgende geslag.

Skep jou nalatingskap deur jou planne met jou familie te kommunikeer en te bekragtig. Elke familie is uniek en sal eie soortig hanteer word. Dit help om aan die erfgename te verduidelik wat die plan met die oordrag van welvaart aan die jonger geslag is – ‘n gebeurtenis wat sal plaasvind na die dood van die langslewende ouer. Sodoende verseker jy dat jy onthou sal word vir dit waarvoor jy gestaan het.

(Bron: Botha, PJ en Geo, Word Ryk, Bly Ryk. LAPA, 2023.)

Dr Riaan Botha FSA™ D.Phil

Photo by Tyler Nix on Unsplash

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *