Vermy “Potholes” in jou Aftrede

Om ‘n genotvolle aftrede te beleef, is een van die belangrikste “potholes” wat vermy moet word, die gebrek aan voldoende aftree kapitaal om jou lewensgehalte te finansier. Om te verseker dat daar voldoende aftree kapitaal beskikbaar is, is die riglyn dat jy van die dag wat jy begin werk het 15% van jou belasbare inkomste moet belê in ‘n aftree produk soos ‘n werk pensioenfonds of in ‘n persoonlike uittree annuïteit. Hoe later jy in jou werk loopbaan begin om ‘n pensioenfonds bydrae te maak, hoe groter is die persentasie  bydrae wat gemaak moet om ‘n waardige aftrede te verseker.

Tydens aftrede is die volgende “pothole” wat vermy moet word die oormatige onttrekking van ‘n aftree inkomste uit die lewende annuïteit. Dit is veral belangrik tydens die eerste jare van aftrede dat die minimum jaarlikse onttrekkings gemaak word om die positiewe invloed van saamgestelde rente op die aftree portefeulje te verseker.

By aftrede is daar verstaanbare vrese by kliënte dat hulle nie hul aftree kapitaal wil verminder/verloor nie en daarom word aftree portefeuljes dikwels verkeerdelik te konserwatief belê, wat die eroderende invloed van inflasie op koopkrag ignoreer. Ten einde hierdie “pothole” te systap onttrek BOVEST pensioen inkomste uit rentedraende beleggingsfondse wat nie deur die wisseling in die aandelemarkte geraak word nie.  

Om aan die finansiële doelwitte van die kliënt te voldoen en om te verseker dat die pensioen kapitaal nie uitgeput word nie, bestuur BOVEST aftree portefeuljes soos volg:

  • Inkomste onttrekkings word uit konserwatief saamgestelde beleggingsfondse gemaak.
  • Wanneer nodig word bogenoemde fondse aangevul deur die oordrag van geld vanaf gematigde risiko beleggingsfondse.
  • Laastens word oordragte uit aggressiewe risiko beleggingsfondse na gematigde risiko beleggingsfondse gemaak.

Uitgawes is ook ‘n “pothole” wat jaarliks hersien moet word. Reis en vakansie uitgawes is hoër by persone wat pas afgetree het terwyl mediese uitgawes meestal vermeerder met die ouderdom. Die kostes van huisvesting is duurder in sekere geografiese gebiede in Suid-Afrika en daarom moet daar goeie navorsing gedoen word voordat daar op ‘n aftree tuiste besluit word.

Om te verseker dat jy bogenoemde “potholes” vermy, kan jy gebruik maak van BOVEST se finansiële adviesdienste.

Dr Riaan Botha FSA™ D.Phil

Photo by Matt Hoffman on Unsplash

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *