Hoe het jy 2023 beleef?

Gedurende Desember neem ons die jaar in oënskou en vra ons die vraag oor hoe ons die jaar beleef het? Ervaring leer ons dat die antwoord op die vraag uiteenlopend is en afhang van die persoon of besigheid se eie omstandighede. Bovest het ‘n unieke vertrekpunt tot die vraag, naamlik hoe suksesvol was ons met “ Jou welvaart is ons prioriteit”?

As die toewyding van die personeel van Bovest as die maatstaf vir die sukses van die jaar geneem word, was dit ‘n suksesvolle jaar. Daar was ‘n gesamentlike spanpoging van die personeel om Bovest ‘n suksesvolle een-stop dienspunt vir finansiële bepanning te maak. Gevolglik is ons ervaring dat al hoe meer kliënte die groter prent van totale welvaart beplannig volg.

Die jaar 2023 het weereens bewys dat jy geduldig moet wees om sukses te behaal met jou welvaartsdoelwitte. Dit was veral gedurende Januarie en November hierdie jaar waarin beleggingsportefeuljes bogemiddeld presteer het. Dit was internasionale gebeure soos die vermindering van ekonomiese beperkings in Januarie in China asook die nie-verhoging van Amerikaanse rentekoerse in die VSA op 1 November wat veroorsaak het dat aandelemarkte internasionaal gedurende hierdie twee maande skerp gestyg het. Gedurende die ander maande het die beleggingsmarkte hoofsaaklik sydelings beweeg.

‘n Belangrike gebeurtenis hierdie jaar was die publikasie van die boek: ”Word ryk. Bly ryk.” Die boek is geskryf deur PJ en Geo Botha en die proses van welvaartskepping , welvaart bewaring asook die oordrag van welvaart na die volgende geslag word in die boek hanteer. Dit word uitgegee deur LAPA UItgewers en is in boekwinkels  te koop.

Bovest se ervaring van hoe die lewe ons kliënte gedurende 2023 behandel het, was uiteenlopend. Meestal het ons saam geglimlag wanneer daar nuwe doelwitte en hoogtes bereik is maar ook saam ‘n traan gestort as daar verliese of terugslae was. Dankie vir die vertrouens verhouding wat tussen Bovest en sy kliënte bestaan – daarsonder kan ons nie professionele finansiële advies lewer nie.

Die einde van die jaar is ook ‘n tyd vir Bovest om dankie vir ons kliënte te sê vir julle  ondersteuning gedurende 2023. Ons sien uit daarna om as ‘n span saam julle jul 2024 welvaartsdoelwitte te laat realiseer!

Dr Riaan Botha FSA™ D.Phil

Photo by engin akyurt on Unsplash

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *