Wenke vir Suksesvolle Aftrede

Agtergrond:

Weens die moderne gesondheidswetenskap leef afgetredenes langer as ooit in die geskiedenis van die mensdom. Hierdie verlengde tydperk skep talle geleenthede. Die vraag is watter wenke moet gevolg word om hierdie geleenthede suksesvol te benut.

Die volgende wenke kan help:

  1. ‘n Afgetrede persoon het ‘n leeftyd van ervaringe agter hulle. Tydens hulle lewens was daar tye van lag en ook tye van swaarkry. Hierdie persoonlike ervaringe kan aangewend word om die tyd as ’n afgetredene ten volle te geniet.
  2. Elke afgetredene het unieke talente wat benut kan word om ‘n positiewe rol in die gemeenskap te speel.
  3. Voorkom die  “Aftree Siekte” . Programme kan gevolg word om gemaklik en sonderspanning af te tree.
  4. Wees finansieel onafhanklik. Daar is ’n leeftyd van inkomste verdien en gepaardgaande aftree beplanning agter die rug en nou moet finansies ten beste aangewend word om jou aftrede te geniet. Dit is belangrik om jou finansiële bates deur ’n professionele persoon en finansiële instansie soos Bovest te laat bestuur. Dit sal die angs van die scenario van”dat my geld voor my dood sal opraak” te vermy.
  5. Leef met redelike lewensverwagtinge. Indien jy met te hoë verwagtings leef en altyd streef na iets beter as wat jy tans ervaar, gaan jy onvergenoeg wees en deur mense vermy word.
  6. Bestuur die risiko’s van aftrede. Ons as mense smag na voorspellings en wat ons van die toekoms kan verwag. Meer nog as afgetredenes. Dit is egter belangrik om gereed te maak vir verskillende gebeurtenisse in ons lewens en om die lewe te geniet. Indien die onvoorsiene gebeur soos ’n terugslag met jou gesondheid of die verlies van ’n geliefde moet daar gebeurlikheidsplanne in plek wees om te help met die slegte nuus.
  7. Gee terug aan die gemeenskap en aan mense wat hulp nodig het. Hierdie teruggee aksie kan finansiële skenkings wees of om van jou kosbare tyd en kennis beskikbaar te stel aan jou medemens. Daar is die belangrike spreuke dat dit beter is om te gee as om te ontvang.
  8. Die vestiging van jou nalatenskap kan ’n belangrike rol speel tydens aftrede.

Samevatting:

Jou aftrede is so ’n belangrikke fase in jou lewe dat Bovest wenke gee sowel as om byeenkomste gaan aanbied om jou gereed te maak vir ’n suksesvolle aftrede sowel as om jou bestaande aftrede ten volle te geniet.

Dr Riaan Botha FSA™ D.Phil

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *