2024-Verkiesing : Invloed op Beleggingsportefeuljes (Opvolg)

Agtergrond

Die komende Nasionale en Provinsiale verkiesing in Suid-Afrika (SA) gaan plaasvind teen die agtergrond dat die ANC moontlik sy monopolie op politieke mag gaan verloor. Wat gaan die moontlike invloed van 30 jaar se politieke mag monopolie verandering op beleggingsportefeuljes wees?

In  ‘n opvolg van verlede maand se nuusbrief waarin die invloed van ‘n ANC-oorwinning op beleggingsportefeuljes bespreek is, gaan ons scenario 2 bespreek oor wat die invloed van ‘n oorwinning van alliansie-vennote op beleggings portefeuljes gaan wees.

Scenario 2 : Die Invloed van ‘n Oorwinning van Alliansie-Vennote

Enige politieke party wie se ekonomiese beleid onsekerheid veroorsaak, lei tot ekonomiese stagnasie of ekonomiese groei wat laer as die heersende inflasiekoers is. Die teendeel is egter waar wanneer daar duidelikheid bestaan oor ekonomiese beleid – veral as dit ‘n beleid is om die ekonomie te stimuleer en gevolglik meer werk te skep en meer geld in die sakke van die verbruiker te plaas. Sodoende vind meer spandering plaas en ekonomie groei hoër as die inflasiekoers.

‘n Oorwinning van alliansie-vennote wie se ekonomiese beleid die privaatsektor bemagtig om die ekonomie te laat groei terwyl die staatsektor hoofsaaklik verantwoordelik is vir die administrasie van die land, sal lei tot hoër ekonomiese groei en werkskepping. Die Demokratiese Alliansie (DA) is die grootste politieke party wat hierdie ekonomiese beleid ondersteun. Enige ander politieke partye wat ‘n soortgelyke ekonomiese beleid nastreef, sal meewerk om die heersende ekonomiese groei te verbeter.

‘n Toekomstige regering wat na die Mei-verkiesing aan bewind gaan kom en wat pro-privaat sektor is vir ekonomiese groei is, sal beleggingsportefeuljes bevoordeel. ‘n Hoër ekonomiese groeikoers sal meewerk dat groei bate-klasse soos aandele en gelyste eiendom beter gaan presteer.

Dr Riaan Botha FSA™ D.Phil

Photo by Den Harrson on Unsplash

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *