INSIGHTS

Die rol van ‘n mentor.

Die rol wat ‘n mentor vervul in elke welvaart skepper se lewe, is onmiskenbaar. Dit is veral in familie besighede wat die ouer geslag sy/haar

Read More »

Vestig Netwerke.

Die padkaart na suksesvolle welvaartskepping is die vestiging van netwerke. Daar word dikwels gesê dat opregte vriendskappe beter is as ‘n indrukwekkende CV. Die toegewyde

Read More »
General

Vernuwende, positiewe denke

Die welvaartskepper beweeg in ‘n dinamiese sake omgewing wat voortdurend verander. Vernuwende denke verseker byvoorbeeld dat daar bygehou word by die voortdurende vordering op tegnologiese

Read More »