IF YOU WANT TO GO FAST, GO ALONE. IF YOU WANT TO GO FAR, GO TOGETHER.

AFRICAN PROVERB

WELCOME

Time.  The one commodity that is worth more than money.  We can always make more money, but once time has gone by, it is lost forever. At Bovest, we don’t only strive to manage your wealth in the best way we know how, but we want to save you time as well to give them the freedom of pursuing what they value most.

It is, for this reason, we have built a team of specialists, each with its own field of expertise to give each client access to a wealth of knowledge and provide a single destination to cater to our clients’ complete financial needs. The Wealth Management industry has drastically changed in recent years:  Information is available everywhere, technology is evolving daily, regulations are getting stricter and with the increased complexity of investment and insurance products, now more than ever, you need a team you can trust.

Integrity, knowledge, service, and teamwork: These attributes are what we stand for and they are the foundation on which Bovest is built on.  We know that these values, together with the scarce commodity of time are what’s most important to our clients.

Welcome to Bovest

WELKOM

Tyd. Die een kommoditeit wat meer werd is as geld. Ons kan altyd meer geld verdien, maar as die tyd verloop het, is dit vir ewig verlore. By Bovest streef ons daarna om nie slegs na u welvaart om te sien volgens ons beste vermoë, maar ook om vir ons kliënte tyd te spaar sodat hulle aandag kan gee aan dit wat werklik vir hulle belangrik is.

Dit is om hierdie rede dat ons ‘n span spesialiste aangestel het, elkeen met sy eie veld van kundigheid om aan elke kliënt toegang tot ‘n magdom kennis. Om ‘n enkele bestemming te bied om aan kliënte se volledige finansiële behoeftes om te sien. Die welvaartbestuur bedryf het in afgelope jare drasties verander: Inligting is oral beskikbaar, tegnologie ontwikkel daagliks, regulasies word strenger en met die toenemende kompleksiteit inbeleggings- en versekerings omgewing, het u nou meer as ooit ‘n span nodig waarop u kan vertrou.

Integriteit, kennis, diens en spanwerk: hierdie eienskappe is waarvoor ons staan en dit is die fondamente waarop Bovest gebou is. Ons weet dat hierdie waardes, tesame met die skaarste van tyd, die belangrikste is vir ons kliënte.

Welkom by Bovest