YOUR WEALTH : OUR PRIORITY

WELCOME

Time – the one commodity that is worth more than money. We can always make more money, but time that has gone by, is lost forever. At Bovest, we don’t only strive to manage and grow your wealth in the best and most professional way, but we also want to give you more time to pursue what you value most.

To achieve these objectives, we have built a team of specialists, each with a dedicated field of expertise to give each client access to a wealth of knowledge and to provide a single destination to cater for our clients’ complete financial needs. The wealth management industry has changed drastically in recent years: Information is abundantly available, technology continues to evolve rapidly, governing regulations are getting stricter and, with the increased complexity of ever-expanding investment and insurance products, you need a team you can trust.

Integrity, knowledge, service and teamwork: These are the values we stand for and on which Bovest and its success are built. We know that these values are also important to our clients – to secure their wealth and free up the scarce commodity of time.

Welcome to Bovest

WHO WE ARE

» Personal Experience

» Integrated Planning

» Professional Practice

» Long Term Approach

Bovest was founded on the principle to improve people’s lives. We know there is more to life than taking one Rand and growing it to two.

We hope to establish something special, something that meets the highest standards, something that will
truly impact each and every client.

Bovest - Who we are-01

CORPORATE CLIENTS

WELKOM

Tyd. Die een kommoditeit wat meer werd is as geld. Ons kan altyd meer geld verdien, maar as die tyd verloop het, is dit vir ewig verlore. By Bovest streef ons daarna om nie slegs na u welvaart om te sien volgens ons beste vermoë, maar ook om vir ons kliënte tyd te spaar sodat hulle aandag kan gee aan dit wat werklik vir hulle belangrik is.

Dit is om hierdie rede dat ons ‘n span spesialiste aangestel het, elkeen met sy eie veld van kundigheid om aan elke kliënt toegang tot ‘n magdom kennis. Om ‘n enkele bestemming te bied om aan kliënte se volledige finansiële behoeftes om te sien. Die welvaartbestuur bedryf het in afgelope jare drasties verander: Inligting is oral beskikbaar, tegnologie ontwikkel daagliks, regulasies word strenger en met die toenemende kompleksiteit inbeleggings- en versekerings omgewing, het u nou meer as ooit ‘n span nodig waarop u kan vertrou.

Integriteit, kennis, diens en spanwerk: hierdie eienskappe is waarvoor ons staan en dit is die fondamente waarop Bovest gebou is. Ons weet dat hierdie waardes, tesame met die skaarste van tyd, die belangrikste is vir ons kliënte.

Welkom by Bovest

BOVEST MEDIA

NOU BESKIKBAAR

Landswyd by Boekwinkels of by LAPA Uitgevers

LISTEN TO BOVEST PODCASTS

Do you have any questions? Become a part of our digital family. We discuss important topics, give advice and help you best manage your wealth.